รถรับจ้าง ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
บริการ ย้ายบ้าน หอพัก ออฟฟิต ขนสินค้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน โรงกลึง ก่อสร้าง ขนบูธ ย้ายอพารทเมนท์ ขนของ รถแห่ป้าย บริการดี ราคาประหยัด ไม่ติดเวลา เรื่องการขนย้าย ผ้าใบคลุมมิดชิด

อัตราค่าบริการในเขตเมืองสุพรรณบุรี และ เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
- รถกระบะราคาเริ่มต้น 500 บาท/เที่ยว
- รถหกล้อราคาเริ่มต้น 2,000 บาท/เที่ยว
*ราคายังไม่รวมค่าคนงานยกของ

อัตราค่าบริการไปยังอำเภอต่างๆของจังหวัดสุพรรณบุรี
ค่าบริการขนย้าย - อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ค่าบริการขนย้าย - อำเภอเดิมบางนางบวช
ค่าบริการขนย้าย - อำเภอด่านช้าง
ค่าบริการขนย้าย - อำเภอบางปลาม้า
ค่าบริการขนย้าย - อำเภอศรีประจันต์
ค่าบริการขนย้าย - อำเภอดอนเจดีย์
ค่าบริการขนย้าย - อำเภอสองพี่น้อง
ค่าบริการขนย้าย - อำเภอสามชุก
ค่าบริการขนย้าย - อำเภออู่ทอง
ค่าบริการขนย้าย - อำเภอหนองหญ้าไซ

*ติดต่อสอบถามได้โดยตรง

พื้นที่ให้บริการ: อำเภอเมืองสุพรรณบุรี,อำเภอเดิมบางนางบวช,อำเภอด่านช้าง,อำเภอบางปลาม้า,อำเภอศรีประจันต์,อำเภอดอนเจดีย์,อำเภอสองพี่น้อง,อำเภอสามชุก,อำเภออู่ทอง,อำเภอหนองหญ้าไซ
รถรับจ้างสุพรรณบุรี