บริการ รับ-ส่ง เครื่องดนตรี ทุกชนิดถึงหน้าบ้าน (Door to Door)
บริการ รับ-ส่ง เครื่องดนตรี ทุกชนิดถึงหน้าบ้าน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไว้ใจได้ ใช้เวลาขนส่งเพียงวันเดียว เราให้บริการทุกพื้นที่ในประเทศไทย ไม่ว่าบ้านของท่านจะอยู่ที่ไหน จังหวัดไหน อำเภอไหน ตำบลไหน หรือ หมู่บ้านใด เรามีทีมงานพร้อมไปรับ เครื่องดนตรี ของท่านถึงหน้าบ้าน พร้อมบริการแพ็คเครื่องดนตรีของท่านให้ปลอดภัยตลอดระยะทางในการขนส่ง

*หากวันนี้ท่านต้องการส่ง เครื่องดนตรีสากล ไม่ว่าจะเป็น...

เครื่องดนตรีประเภท เครื่องสาย อาทิเช่น...
กีตาร์ (Guitar)
เบส (Bass)
ไวโอลิน (Violin)
วิโอลา (Viola)
เชลโล (Cello)
ดับเบิลเบส (Double Bass)
ฮาร์ป (Harp)
แบนโจ (Banjo)
แมนโดลิน (Mandolin)
ลูท (Lute)

#เราส่งได้ พร้อม บริการแพ็คของ หรือจะเป็น...

เครื่องดนตรีประเภท เครื่องกระทบ (Percussion Instruments) อาทิเช่น...
กลองชุด (Drum Set)
กลองทิมปานี (Timpani)
กลองใหญ่
กลองเล็ก
กลองบองโก
กลองคองก้า
กลองทอมบา
แทมบูริน
ฉาบ (Cymbal)
เบลไลรา
ไซโลโฟน (Xylophone)
ไวบราโฟน (Vibraphone)
ไลน์เบล (Line Bell)
ไทรแองเกิล (Triangle)
คาสทาเนทหรือกรับสเปน (Castanet)
มาราคัส (Maracas)
คาบาซา (Cabaza)
มาริมบา (Marimba)
คาวเบลส์
ระฆังราว (Tubular Bells)

#เราส่งได้ พร้อม บริการ รับ-ส่งถึงหน้าบ้าน หรือจะเป็น...

เครื่องประเภทลิ่มนิ้ว(Keyboard Instruments)
ออร์แกน (Organ)
เมโลเดียน (Melodian)
เปียโน (Piano)
แอคคอร์เดียน (Accordion)
ฮาร์ปซิคอร์ด (Harpsichord)
อิเลคโทน (Electone)
คลาวิคอร์ด (Clavichord)

#เราส่งได้ รับของเร็วภายใน24ชั่วโมง หรือจะเป็น...

เครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind Instruments)
ฟลูต (Flute)
แซกโซโฟน (Saxophone)
โอโบ (Oboe)
คลาริเน็ต (Clarinet)
บาสซูน (Bassoon)
รีคอร์เดอร์ (Recorder)
ปิคโคโล (Piccolo)
คอร์ แองเกลส์ (Cor Anglais or English horn)

#เราส่งได้ ส่งด่วน รวดเร็ว ปลอดภัย  หรือจะเป็น...

เครื่องเป่าทองเหลือง (Brass Instruments)
ทรอมโบน (Trombone)
ทรัมเป็ต (Trumpet)
ทูบา (Tuba)
ฟลูเกลฮอร์น (Flugelhorn)
เฟรนฮอร์น (French Horn)
คอร์เน็ท (Cornet)
ซูซาโฟน (Sousaphone)
ยูโฟเนียม (Euphonium)

และสำหรับ เครื่องดนตรีไทย เราก็มีรับส่ง ไม่ว่าจะเป็น....

เครื่องสี
ซอด้วง
ซออู้
ซอสามสาย
ซอสามสายหลิบ
สะล้อ

เครื่องดีด
กระจับปี่
จะเข้
ซึง
พิณ
พิณเพียะ

เครื่องตี
ขิม
ขิมสี่เหลี่ยมคางหมู
ขิมผีเสื้อ

เครื่องตีไม้
กรับพวง
กรับเสภา
โกร่ง
ระนาด
ระนาดทุ้ม
ระนาดทุ้มเหล็ก
ระนาดเอก
ระนาดเอกเหล็ก
โปงลาง
อังกะลุง

เครื่องตีโลหะ
กลองมโหระทึก
ฆ้องกระแต
ฆ้องคู่
ฆ้องมอญวงใหญ่, ฆ้องมอญวงเล็ก
ฆ้องมโหรีวงใหญ่, ฆ้องมโหรีวงเล็ก
ฆ้องระเบ็ง
ฆ้องราง
ฆ้องวงใหญ่, * ฆ้องวงเล็ก
ฆ้อง
ฆ้องหุ่ย
ฆ้องเหม่ง
ฆ้องโหม่ง
ฉิ่ง
ฉาบใหญ่
ฉาบเล็ก
ฉิ่ง
โหม่ง

เครื่องตีหนัง
กลองแขก
กลองชนะ
กลองชาตรี
กลองทัด
กลองมลายู
กลองยาว
กลองสองหน้า
ตะโพนไทย
ตะโพนมอญ
โทน
บัณเฑาะว์
เปิงมางคอก
รำมะนา

เครื่องเป่า
ขลุ่ยกรวด
ขลุ่ยเพียงออ
ขลุ่ยอู้
ขลุ่ยหลิบ
แคน
แตรงอน
ปี่
ปี่กลาง
ปี่นอก
ปี่ใน
ปี่ชวา
ปี่ไฉน
ปี่มอญ ฯลฯ และเรายังมีบริการ รับ-ส่ง เครื่องดนตรีประเภทอื่นๆทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดนตรีสากล ,เครื่องดนตรีไทย,เครื่องดนตรีจีน ,เครื่องดนตรีแขก ,เครื่องดนตรีลาว และเครื่องดนตรีอื่นๆอีกจิปาถะทั่วโลกชมผลงานได้ที่: https://www.facebook.com/musical.th/

หมายเหตุ: รายชื่อเครื่องดนตรีทั้งหมดได้มาจากเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org